Logo

Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Jouw reis op maat

Leuk dat je je vakantie wilt boeken bij Precious Locations. Bij het maken van een boeking dien je er rekening mee te houden dat deze nog op aanvraag is. Direct na boeking ontvang je een bevestiging van de boekingsopdracht per email. Door de aard van onze unieke hotels  en het persoonlijke aanbod maken wij direct de controleslag of wij jouw wensen kunnen uitvoeren. Zodra alle onderdelen aan ons bevestigd zijn door de externe partijen, sturen wij je de boekingsbevestiging toe en kan de vakantievoorpret beginnen!

Indien Precious Locations niet alle onderdelen kan bevestigen zoals aangegeven in de boekingsopdracht, nemen we persoonlijk contact met je op om mogelijke alternatieven voor te stellen. Geef je akkoord voor dit alternatief, dan kan de boeking alsnog bevestigd worden en wordt de boekingsbevestiging naar je toe gestuurd. We doen ons uiterste best om een passend alternatief te bieden maar het kan uiteraard voorkomen dat je niet akkoord gaat. In dat geval wordt de boeking kosteloos geannuleerd. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

contact ons

Reisduur en wijzigingen in vluchtschema

De reisduur is vermeld in dagen. Voor de pakketten inclusief de vluchten geldt dat de dagen van aankomst en vertrek hierbij zijn inbegrepen en gelden als hele dagen. Niet de eventueel in publicaties vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de definitieve tijden.

Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappij kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek ten gevolge van de genoemde wijzigingen niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

Reisvoorwaarden

Deze Reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingsbevestigingen overeengekomen met Precious Locations. Bij de boekingsopdracht ga je stilzwijgend akkoord met deze voorwaarden.

1. Boeking en betaling

Bij het ontvangen van een volledig ingevulde boekingsformulier beschouwen wij dit als een definitieve aanvraag. Bij bevestiging van de aangevraagde reisonderdelen is dit meteen de bevestiging van de boeking en ontvang je gelijk de factuur.

Wij verzoeken je vriendelijk het boekingsbedrag over te maken aan Precious Locations. De bevestiging die je ontvangt na boeking is ook gelijk de factuur. Hierop staan de gegevens vermeld om je betaling te kunnen voldoen.

Voor de betaling maken we onderscheid in een aanbetaling en een restantbetaling. De aanbetaling bedraagt 25% van de reissom en dient binnen 7 dagen op de rekening van Precious Locations te staan. De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor vertrek voldaan te zijn. Als je binnen 8 weken voor vertrek boekt, dient de hele reissom binnen een week op de rekening van Precious Locations te staan. Bij boekingen binnen 3 weken voor vertrek vragen wij je via een spoedbetaling de reissom over te maken. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, het recht een geboekte reis te annuleren. De in deze reisvoorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht.

2. Reissom  

De reissom zoals vermeld op de website is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen zoals deze bekend waren bij boeking. Precious Locations houdt zich het recht voor, ook met betrekking tot de reeds overeengekomen boeking, tot 6 weken voor vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Precious Locations zal hierbij duidelijk aangegeven waarom de verhoging noodzakelijk is en op welke wijze de verhoging tot stand is gekomen. Indien Precious Locations, na het maken van de boeking, de reissom verhoogt, dan heeft de klant de mogelijkheid om binnen 5 dagen schriftelijk bezwaar te maken.

3. Reisduur en reiswijzigingen

De reisduur is vermeld in dagen. Voor de pakketten inclusief vluchten geldt dat de dagen van aankomst en vertrek zijn inbegrepen en gelden als hele dagen. Reizen zijn samengesteld op basis van informatie waarover wij tijdens de samenstelling beschikten. In overmachtssituaties veroorzaakt door wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, stakingen, politieke conflicten, mechanische pech, weersomstandigheden e.d. kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een reis komen te vervallen. Van wijzigingen vóór de datum van vertrek word je direct schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien de reis door een wijziging meer dan 36 uur afwijkt van de reisbevestiging en het karakter van de reis zodanig verandert, dat je wenst af te zien van de reis, dan heb je het recht de reis kosteloos te annuleren. Als door een overmachtssituatie tijdens een reis veranderingen optreden, overleggen wij de mogelijkheden met je

3.1 Wijziging door Precious Locations

Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. Precious Locations stelt je direct schriftelijk op de hoogte van de veranderingen om in overleg tot een nieuwe reisovereenkomst te komen. Mocht het karakter van de reis door deze wijzigingen dusdanig veranderd zijn, dat je wenst af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, dan heb je het recht de reis kosteloos te annuleren.

3.2 Wijziging door de reiziger

Heb je een vakantie geboekt en kom je erachter dat het veranderd moet worden, een andere datum of een andere accommodatie? Dan zoeken wij graag de mogelijkheden voor je uit. Een eventueel prijsverschil wordt aan je doorberekend en ook rekent Precious Locations € 50,- wijzigingskosten per persoon.

3.3 Groepsreizen

Mocht het gepubliceerde minimum aantal deelnemers voor een groepsreis niet gehaald worden, dan heeft Precious Locations de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Ook het uiteindelijk niet verkrijgen van de benodigde vliegtickets, kan leiden tot het annuleren van de reis. Precious Locations verplicht zich dit uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen.

4. Last-minute boekingen 

Gezien de aard van de kleinschalige boutique hotels waar Precious Locations je voornamelijk in boekt, is er last-minute niet altijd beschikbaarheid. Desondanks zetten wij ons zoveel mogelijk in om naar passende oplossingen te zoeken. Een aanvraag, binnen 4 weken voor vertrek, wordt met spoed behandeld en je reisbescheiden aangetekend verzonden. Hiervoor vragen wij administratiekosten van €25,- per persoon.

5. Reisdocumenten

Let op! Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het reizen met de juiste reisdocumenten.
Personen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit hebben binnen EU-landen geen visum nodig. Een paspoort of identiteitskaart is voldoende en dient geldig te zijn tot de terugkomst in Nederland of België. Heb je een andere nationaliteit? Check met je ambassade of er andere regels gelden.
Meereizende kinderen moeten eigen identiteitspapieren hebben.
Als de reis door het ontbreken van de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk kan worden gemaakt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.
Let er ook bij het boeken op dat je je naam volgens paspoort invult. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste naam.

6. Reisbescheiden

De reisbescheiden voor je reis sturen wij uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek naar je toe. Heb je 10 dagen voor de dag van vertrek de reisbescheiden nog niet in je bezit? Neem dan contact op met Precious Locations. Voor een last-minute boeking overleggen wij hoe je reisbescheiden alsnog kan worden geregeld.

7. Verzekeringen

Het is verplicht om zelf een reisverzekering af te sluiten!
Goed verzekerd op reis gaan is belangrijk. Wij raden je dan ook aan om een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kun je deze afsluiten. Zij bieden ook de mogelijkheid voor het afsluiten van een doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Handig als je meerdere keren per jaar een vakantie boekt of er een paar dagen tussenuit wilt. Wij vragen je bij het boeken om je verzekeringsdetails, zodat wij, waar mogelijk, snel hulp kunnen bieden. Uiteindelijk is een reis- en annuleringsverzekering geheel je eigen risico.

8. Gezondheid

Wij raden je aan altijd op je gezondheid te letten als je op vakantie gaat. Controleer daarom zelf of je bijvoorbeeld vaccinaties nodig hebt en of het water ter plekke te drinken is?
Bij medicijngebruik raden we je aan de bijsluiter mee te nemen. Neem ook een Engelstalige brief van je arts mee die je kan overhandigen als er vragen zijn over je medicijnen, zodat niet ter plaatse het idee kan ontstaan dat het om drugs gaat. Ook is het handig om deze brief te overhandigen in een plaatselijke apotheek mochten de medicijnen onverhoopt verloren gaan.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn (eventuele) medicijnen en het gebruik hiervan.

9.1 Annulering door de deelnemer

Annulering geef je altijd schriftelijk (en graag ook mondeling) door. Bij annulering na de definitieve aanmelding zal geen restitutie van de aanbetalingssom meer plaatsvinden. Daarna ben je de volgende bedragen verschuldigd:

  • Van 56 tot 42 dagen vóór de vertrekdag (8 tot 6 weken voor vertrek): 50% van de gehele reissom
  • Binnen 42 dagen vóór de vertrekdag (6 weken voor vertrek): 100% van de gehele reissom.
Als annuleringsdatum geldt de dag waarop je de melding doet, mits dit vóór 18.00 uur is. Anders geldt de volgende dag.

Bij annulering heb je de mogelijkheid om iemand anders in jouw plaats te laten gaan.
Precious Locations brengt hiervoor €50,- administratiekosten per persoon in rekening plus de kosten die de vliegmaatschappij rekent voor het omzetten van het vliegticket.
Bij vliegtickets geldt 100% kosten bij annulering van de vlucht(en) na de definitieve bevestiging. De vluchten worden (meestal) geboekt bij Transavia. Dit loopt niet via Precious Locations. Precious Locations biedt wel de service om de vluchten voor haar klanten te boeken. Check de voorwaarden van Transavia voor de precieze annuleringskosten.
Precious Locations raadt je aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

9.2 Annulering door Precious Locations

Precious Locations heeft het recht de reis te annuleren indien:

  • Het minimum aantal deelnemers bij een groepsreis niet wordt gehaald. Je wordt hiervan uiterlijk 4 weken voor vertrek op de hoogte gesteld.
  • De benodigde vliegtickets niet verkregen worden. Je wordt hiervan uiterlijk 4 weken voor vertrek op de hoogte gesteld.
  • Er sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden en overmacht (natuurrampen, politieke conflicten, oorlog e.d.). In deze gevallen heb je recht op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) de reissom.
10. Aansprakelijkheid

Precious Locations is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Er dient rekening te worden gehouden met de aard van de reis.

Als je op een groepsreis met ons reist, verplicht je je om alle aanwijzingen van Precious Locations c.q. de reisleiding op te volgen en ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting. Indien je zodanige hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan je door Precious Locations van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortkomende kosten zijn dan voor je eigen rekening. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Precious Locations stelt zich niet aansprakelijk voor:

  • Schade door tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de deelnemer;
  • Schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan Precious Locations of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Precious Locations kunnen worden toegerekend;
  • Vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;
  • Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Precious Locations hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom;
  • De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Precious Locations of haar leidinggevende ondergeschikten. Precious Locations is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door Precious Locations aan de reiziger ter beschikking gestelde reisbescheiden. Precious Locations is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.
  • Diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen/ bagage;
  • Het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland verboden stoffen of goederen;
  • Het door deelnemers handelen in strijd met wetten en zeden van het land waarin men reist;
  • Fouten gemaakt door vervoersmaatschappijen;
  • Kennelijke fouten in het reisprogramma;
  • Schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl Precious Locations aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van Precious Locations nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
11. Klachten

Omstandigheden op de plaats van bestemming kunnen net wat anders zijn dan wat we in Nederland gewend zijn. Vanzelfsprekend proberen wij een reis zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren, maar toch kan het voorkomen dat je ergens een klacht over heeft. In dat geval verzoeken wij je dit ter plaatse te melden bij de lokale organisator of accommodatieverschaffer van de betreffende dienst. Zo kan de klacht, voor zover mogelijk, ter plaatse opgelost worden en kan je zelf verder genieten van een heerlijke vakantie. Kom je er samen niet uit, leg de klacht schriftelijk vast en stuur dit uiterlijk 3 weken na afloop van je reis naar ons kantoor, anders kunnen wij onregelmatigheden niet meer herleiden. Wij doen altijd ons uiterste best je binnen een maand antwoord te geven.
Bij groepsreizen adviseren wij een klacht ter plaatse met de reisbegeleider/ster op te nemen zodat hij/zij er wat aan kan doen. Kom je er samen niet uit, leg dan de klacht, samen met de reisbegeleider, schriftelijk vast en stuur die na afloop naar ons kantoor.
Klachten lossen wij graag op, echter hangt er een claim aan vast dan kunnen deze uitsluitend op schrift in behandeling worden genomen.

Belangrijk

Zodra wij een boekingsopdracht via de website of telefonisch ontvangen, beschouwen wij deze als definitief! Indien je per abuis toch een vergissing hebt gemaakt en geen boeking wenste te maken, neem dan binnen 24 uur na de boekingsopdracht contact met ons op om de boekingsopdracht kosteloos te annuleren. Neem je later dan 24 uur contact met ons op? Dan gelden annuleringskosten, zie hierboven bij ‘annuleringskosten’.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens. Controleer direct na ontvangst van de boekingsbevestiging of je gegevens juist zijn. Heb je de vlucht via ons geboekt? Controleer direct of je naam volgens je paspoort is opgegeven (bij vrouwen is dit bijvoorbeeld je meisjesnaam, dus niet je getrouwde naam). Geef een fout in de naam direct aan ons door zodat dit aangepast kan worden. Hiervoor kunnen wijzigingskosten gerekend worden door de luchtvaartmaatschappij die fors op kunnen lopen.

Over Precious Locations

Precious Locations is ontstaan uit een eigen passie voor reizen naar nog onontdekte gebieden. Het belangrijkste is om onze klant een onbezorgde luxe vakantie te bezorgen waarbij ‘quality time’ centraal staat. Precious Locations staat geregistreerd bij de KvK in Haarlem onder nummer 342.90.392. De persoonlijke informatie die jij ons verschaft behandelen wij vertrouwelijk en zorgvuldig. Bij het boeken van je reis, aanmelding van een nieuwsbrief of als je informatie opvraagt worden de gegevens die je verstrekt in onze database vastgelegd.